Dervîşlik özüne hâkim olmaktır,
Esîr-i nefs olan dervîş değildir.
Aşkı rehber edip Hakk’ı bulmaktır
Keşkül, teber, asâ, tiğ, şiş değildir.

İbâdet nâmına kalkıp oturma
Bağırma, tapınma, göğsüne vurma,
“Yâ Hû!..”, “Yâ Hakk!..” diye köpürüp durma,
Zikr-i Hakk hazm için geviş değildir.

Sırr-ı Hakikat’ı gönülden öğren,
Gönüldür Aşk ile dîdârı gören,
Ârif-i agâha o zevki veren,
Beng ü bâde [esrar ve içki], afyon, haşiş [haşhaş] değildir.

Dünyada cennete girenler varsa,
“Ene’l-Hakk” sırrına erenler varsa
Vech-i Hakk’ı ayân [belli-açık] görenler varsa
Sarhoşluk yüzünden ermiş değildir.

Boz yılanı tuttu, çivi yuttu erler,
Pîrimiz duvarı yürüttü derler,
Kerâmet olsa da böyle hünerler,
İnsanlığa yarar bir iş değildir.

Kerâmet umma hiç Necef Taşı’ndan,
Ayrılma insandan, öz kardaşından,
Hakk’ı göremezsin bağlar başından,
Gerçek er sultandır keşiş değildir.

Mamûrede doğar, manevi insân,
Terbiyeyle büyür, kudret-i imân [güçlü inanış],
Senin aradığın nîmet-i irfân,
Yobaz yerde biter yemiş değildir.

Ham ervâh [ruhlar] her yerde var yığım yığım,
Nedir onlar ile verip aldığın?
Uzlete mail ol, gönlüne sığın,
Cihan gönül kadar geniş değildir.

Rıza’dan himmet al berzahta kalma
Serden geçmedinse ummana dalma
Dervîşlik sözünü ağzına alma
Demir leblebidir, kişniş değildir.

 

*RIZA TEVFİK

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bu yazıyı Beğendiyseniz lütfen sadece kendinize saklamayın, paylaşın!
This entry was posted in Mistik.