kültür üzerine

Kültür kavramının birçok tanımı mevcuttur. On binden fazla tanıma sahip olan ‘kültür’ ne anlama gelmektedir? Kültür ve kültürsüzlük arasındaki farklar nelerdir?
Diğer tanım ve açıklamalardan kendimizi sıyırarak düşünen insan açısından kültür kavramını tanımlamaya çalışalım. Bu işin içinden ancak böyle çıkabiliriz.
‘Kültür’ tarım anlamına gelen ‘cultura-culture’ kelimesinden gelmektedir. Bu anlamı ile kültür, insansal üretimin bir yansımasıdır.
Kültür kavramını düşünen insan boyutunda irdelememiz gerekir. Çünkü düşünen insan bilgilenir ve üretir. Bilgilenmeyen ve üretemeyen insanımsı ise kültürden yoksundur ve kültürsüzlüğü barındırır içinde. Bilgilenen ve üreten insan kültürlü insandır.
Peki, düşünmeyen insan bilgilenebilir mi?
Düşünmeyenin bilgilenmesi ancak çıkar amaçlıdır. Burada temel öğe düşüncedir. Düşünmek kültürlü olmanın ilk adımıdır. İkinci adım bilgi edinme sürecidir. Bilgi ve düşünce birbirinden ayrılamaz birer parçadır. Üçüncü adım ise üretim aşamasıdır. Düşünen insan bilgilenir ve bunun sonucu olarak üretime geçer. Bir çiftçi ilk önce düşünecek sonra bilgilenecek daha sonra da üretime geçecektir. Üretimi ve birim alana düşen verimi arttırmak için bu gereklidir. Toplumda da insan yaşam düzeyinin arttırması için düşünmek, bilgilenmek ve üretmek temel koşullardır. Bozkurt Güvenç, ‘ Öğrenmeye değil düşünmeye, beğenmeye değil sorgulamaya çağırıyorum okuyucuyu’ der. Afşar Timuçin ise ‘Düşünmek istemeyeni düşündürebilecek hiçbir güç yoktur diye düşünüyorum’ der. Toplum, düşünen ve beraberinde bilgilenen insanların elleriyle yaratılacaktır. Kültür demek bir anlamda bilgi demektir. Ne kadar bilgi üretilirse o kadar kültür düzeyi yükselir toplumun. Bu da ancak deney ve gözlemle yani bilimle gerçekleşir.
Peki, bilgi nedir?
Bilgi kavramının da tanımlanması gerekir. Bilgi insanı ilgilendiren bir kavramdır. Toplumu acılardan uzaklaştırıp güzele götüren her şey bilgidir. İnsan bilgiyi kendi için değil toplum için edinmeli ve bunu bir gereklilik olarak görmelidir. Çünkü bireyin kendisi toplum demektir, toplum da birey. Ancak bilgili insan kendi ve toplum hayatına yön verebilir. Bilgisiz/kültürsüz insanımsı, hayatına yön veremediği için sürüleşme yoluna gider.
İnsanımsı için bilgi bir çıkar aracıdır ve bireyci çıkarları karşılamak için elde edilir. Ayrıca düşünmeyen insanımsının bilgi edinmesi çok tehlikelidir. Düşünmeyen insanımsı bilgi edindikçe daha tehlikeli olmaktadır.
Özetlersek konuyu; kültür bilgidir. Bilgi, düşünen insanın eylemidir. Düşünmeyen için bilgi birer çıkar amacıdır ve düşünmeyenin bilgilenmesi çok tehlikelidir.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +2 (from 2 votes)
kültür üzerine, 10.0 out of 10 based on 3 ratings
Bu yazıyı Beğendiyseniz lütfen sadece kendinize saklamayın, paylaşın!